საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


მინისტრი და მოადგილეებივიცე-პრემიერიმინისტრი


გიორგი გახარია


პროფესიული გამოცდილება:

ორი ათას ჩვიდმეტი წლის 13 ნოემბრიდან – საქართველოს ვიცე-პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი

ორი ათას თექვსმეტი წლის 27 ნოემბერი - ორი ათას ჩვიდმეტი წლის 13 ნოემბერი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

ორი ათას თოთხმეტი წლის დეკემბერი-ორი ათას თექვსმეტი წლის სექტემბერი – ეკონომიკური საბჭოს მდივანი

ორი ათას ცამეტი წლის მარტი-ორი ათას თექვსმეტი წლის ივლისი – საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

ორი ათას რვა წლის ნოემბერი-ორი ათას ცამეტი წლის თებერვალი – Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR & ბიზნესის განვითარების დირექტორი აღმოსავლეთ ევროპაში, დსთ-ს ქვეყნებსა და რუსეთის ფედერაციაში

ორი ათას ექვსი წლის სექტემბერი-ორი ათას ცხრა წლის მაისი – მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი ბიოტექნოლოგიის მოწვეული ლექტორი

ორი ათას ოთხი წლის მაისი-ორი ათას რვა წლის ნოემბერი – SFK Group - გენერალური დირექტორი

განათლება:

ორი ათას ორი -ორი ათას ოთხი წლებში. - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უმაღლესი ბიზნეს სკოლა - ბიზნესის მართვის მაგისტრი (MBA)

ათას ცხრაას ოთხმოცდათოთხმეტი -ორი ათასი წლებში. - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტოლოგიის ფაკულტეტი - პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი

ათას ცხრაას ოთხმოცდათორმეტი -ათას ცხრაას ოთხმოცდათოთხმეტი წლებში. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი

ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული 

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.
მოადგილეები
პირველი მოადგილე

კახაბერ საბანაძე

დაბადების თარიღი: 09.05.ათას ცხრაას ოთხმოცი ;

პროფესიული გამოცდილება:

ორი ათას ჩვიდმეტი წლის მაისიდან - ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ნოემბრამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის უფროსის მოადგილე;

ორი ათას თხუთმეტი -ორი ათას ჩვიდმეტი წლებში.- სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე;

ორი ათას თორმეტი - ორი ათას თოთხმეტი წლებში. - შპს „ნორბის“ დირექტორი;

ორი ათას თერთმეტი – ორი ათას ცამეტი წლებში. - შპს „საქართველოს ფოსტის“ გენერალური ინსპექციის სამსახურის უფროსის მოადგილე;

ორი ათას ათი -ორი ათას თერთმეტი წლებში. - შპს „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ უსაფრთხოების/კრედიტებისა და გადახდების სამსახურის უფროსი;

ორი ათას რვა -ორი ათას ათი წლებში. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის უფროსის პირველი მოადგილე;

ორი ათას შვიდი -ორი ათას რვა წლებში. - საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის ოპერატიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

ორი ათას ექვსი -ორი ათას შვიდი წლებში. - საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის ოპერატიული სამმართველოს უფროსი;

ორი ათას ოთხი -ორი ათას ექვსი წლებში. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კონტრტერორისტული დეპარტამენტის საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის განყოფილების უფროსის მოადგილე;

ორი ათას ოთხი წლის მარტი-სექტემბერი - საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს, კონტრტერორისტული დეპარტამენტის საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის სამმართველოს ოპერატიული თანამშრომელი;

ორი ათას სამი წელი - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინტროს, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, სტაჟიორი.

განათლება და კვალიფიკაცია:

ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი -ორი ათას სამი წლებში. - ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საერთაშორისო სამართლისა და ურთიერთობების ფაკულტეტი, სამართლის სპეციალობით;

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის დოქტორანტი;

ენები: ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი
მოადგილე

ნინო ჯავახაძე

დაბადების თარიღი: 25.03.ათას ცხრაას ოთხმოცდაოთხი

პროფესიული გამოცდილება:

ორი ათას თექვსმეტი წლის ნოემბრიდან – ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ნოემბრამდე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე;

ორი ათას თხუთმეტი ნოემბერი - ორი ათას თექვსმეტი ნოემბერი – ეკონომიკური საბჭოს აპარატი, ეკონომიკური საბჭოს მდივნის მოადგილე;

ორი ათას თოთხმეტი მაისი-ორი ათას თხუთმეტი ნოემბერი – ეკონომიკური საბჭოს აპარატი, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი;

ორი ათას თოთხმეტი მარტი-ორი ათას თოთხმეტი მაისი – ეკონომიკური საბჭოს აპარატი, საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური, მრჩეველი (I კატეგორია);

ორი ათას ცამეტი თებერვალი-ორი ათას თოთხმეტი მარტი – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ურთიერთობისა და სავაჭრო მოლაპარაკებების სამმართველოს უფროსი;

ორი ათას თორმეტი ივლისი-ორი ათას ცამეტი თებერვალი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - საერთაშორისო და სავაჭრო ურთიერთობების სამსახური, მრჩეველი;

ორი ათას თერთმეტი ივნისი-ორი ათას თორმეტი ივლისი – საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფი (სამსახური), მრჩეველი;

ორი ათას ათი თებერვალი-ორი ათას თერთმეტი ივნისი – საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფი (სამსახური), ექსპერტი;

ორი ათას ცხრა ივლისი–ორი ათას ათი თებერვალი – საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთა ჯგუფი, მთავარი სპეციალისტი;

ორი ათას შვიდი სექტემბერი–ორი ათას ცხრა ივლისი – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, მთავარი სპეციალისტი;

ორი ათას ხუთი ნოემბერი–ორი ათას შვიდი სექტემბერი – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, უფროსი სპეციალისტი;

ორი ათას ხუთი აპრილი–ორი ათას ხუთი ნოემბერი – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, სტაჟიორი;

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მომლაპარაკებელი ჯგუფის წევრი.

განათლება და კვალიფიკაცია:

ორი ათას თერთმეტი აგვისტო-ორი ათას თორმეტი ივნისი – Williams College, აშშ, განვითარების ეკონომიკა, მაგისტრი;

ორი ათას ხუთი –ორი ათას შვიდი წლებში.– ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მაკროეკონომიკა, მაგისტრი;

ორი ათას ერთი –ორი ათას ხუთი წლებში. – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაკროეკონომიკა, ბაკალავრი.

ენები:ინგლისური, რუსული
მოადგილე

მერაბ მალანია

დაბადების თარიღი და ადგილი: ათას ცხრაას სამოცდათოთხმეტი წლის 5 მარტი, თბილისი

განათლება:

ათას ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი -ათას ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი წლებში. - თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი, სპეციალობა – სამართალმცოდნე, იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

29.02.ორი ათას თხუთმეტი -13.01.ორი ათას თექვსმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორი;

24.02.ორი ათას თხუთმეტი -29.04.ორი ათას თხუთმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს მიგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი;

23.01.ორი ათას თოთხმეტი -24.02.ორი ათას თხუთმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი ინსპექტორი;

01.04.ორი ათას ცამეტი -23.01.ორი ათას თოთხმეტი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაცვის განყოფილების უფროსი;

13.06.ორი ათას ორი -01.04.ორი ათას ცამეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დაცვის ინსპექტორი;

22.05.ორი ათას ერთი -13.06.ორი ათას ორი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფის ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე;

01.11.ორი ათასი-22.05.ორი ათას ერთი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფის საბრძოლო ჯგუფის უფროსი;

28.05.ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი -01.11.ორი ათასი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფის ოფიცერი;

04.06.ათას ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი -28.05.ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, დაცვის თანამშრომელი;

ათას ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი -ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი წლებში. – სავალდებულო სამხედრო სამსახური.

ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი
მოადგილე

ლევან კაკავა

დაბადების თარიღი: ათას ცხრაას სამოცდაცხრამეტი წლის 28 დეკემბერი;

პროფესიული გამოცდილება:

ორი ათას ჩვიდმეტი წლის აგვისტოდან - ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ნოემბრამდე – შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე;

ორი ათას თოთხმეტი წლის იანვარი - ორი ათას ჩვიდმეტი წლის ივნისი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი;

ორი ათას ცამეტი წლის მაისი - ორი ათას თოთხმეტი წლის იანვარი - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

ორი ათას ცამეტი წლის აპრილი - ორი ათას ცამეტი წლის მაისი - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო, სამმართველოს უფროსი;

ორი ათას ათი წლის მაისი - ორი ათას ცამეტი წლის აპრილი - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო, სამმართველოს უფროსი;

ორი ათას ათი წლის აპრილი - ორი ათას ათი წლის მაისი - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო, უფროსის მოადგილე;

ორი ათას შვიდი წლის აპრილი - ორი ათას ცხრა წლის დეკემბერი - შემოსავლების სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო, უფროსის მოადგილე;

ორი ათას ხუთი წლის ოქტომბერი - ორი ათას შვიდი წლის აპრილი - ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიცია, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის და გურიის სამმართველო, უფროსის მოადგილე;

ორი ათას ოთხი წლი სექტემბერი - ორი ათას ხუთი წლის ოქტომბერი - ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიცია, საგამოძიებო დეპარტამენტის აღმოსავლეთის საგამოძიებო სამმართველოს მე-2 განყოფილება, გამომძიებელი;

ორი ათას ორი წლის ივლისი - ორი ათას ოთხი წლის სექტემბერი - შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გამომძიებელი.

განათლება და კვალიფიკაცია:

ათას ცხრაას ოთხმოცდათექვსმეტი -ორი ათას ერთი წლებში. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის ფილიალი, ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე;

ენები: ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი
მოადგილე

ნათია მეზვრიშვილი

დაბადების თარიღი: ათას ცხრაას ოთხმოცდახუთი წლის 19 აპრილი;

პროფესიული გამოცდილება:

ორი ათას ცამეტი წლის დეკემბრიდან - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;

ორი ათას თოთხმეტი წლის სექტემბრიდან - ასისტენტ-პროფესორი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში;

ორი ათას თორმეტი წლის სექტემბრიდან - მიწვეული ლექტორი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;

ორი ათას ათი წლის სექტემბერი - ორი ათას თხუთმეტი წლის დეკემბერი - მიწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში;

ორი ათას ცამეტი წლის სექტემბერი - ორი ათას ცამეტი წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, იურიდიული სამმართველოს უფროსი;

ორი ათას თორმეტი წლის დეკემბერი - ორი ათას ცამეტი წლის სექტემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს უფროსი;

ორი ათას ათი წლის დეკემბერი - ორი ათას თორმეტი წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, შს სამინისტროს რეგიონულ ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი;

ორი ათას ცხრა წლის დეკემბერი - ორი ათას ათი წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის პროკურორი;

ორი ათას ცხრა წლის აგვისტო - ორი ათას ცხრა წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის პროკურორი;

ორი ათას შვიდი წლის თებერვალი - ორი ათას ცხრა წლის აგვისტო - ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურის პროკურორი;

ორი ათას ექვსი წლის იანვარი - ორი ათას შვიდი წლის იანვარი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სტაჟიორი.

განათლება და კვალიფიკაცია:

ორი ათას თექვსმეტი წლის აგვისტო - ორი ათას ჩვიდმეტი წლის მაისი - ცინცინატის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, აშშ, ოჰაიო (მაგისტრის ხარისხი LLM);

ორი ათას ექვსი - ორი ათას რვა წლები - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (მაგისტრის ხარისხი);

ორი ათას ორი - ორი ათას ექვსი წლები - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრის ხარისხი).

ენები: ინგლისური, რუსული