საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


მინისტრი და მოადგილეებივიცე-პრემიერიმინისტრი


გიორგი გახარია


პროფესიული გამოცდილება:

2017 წლის 13 ნოემბრიდან – საქართველოს ვიცე-პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი

2016 წლის 27 ნოემბერი - 2017 წლის 13 ნოემბერი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი

2014 წლის დეკემბერი-2016 წლის სექტემბერი – ეკონომიკური საბჭოს მდივანი

2013 წლის მარტი-2016 წლის ივლისი – საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

2008 წლის ნოემბერი-2013 წლის თებერვალი – Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR & ბიზნესის განვითარების დირექტორი აღმოსავლეთ ევროპაში, დსთ-ს ქვეყნებსა და რუსეთის ფედერაციაში

2006 წლის სექტემბერი-2009 წლის მაისი – მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოყენებითი ბიოტექნოლოგიის მოწვეული ლექტორი

2004 წლის მაისი-2008 წლის ნოემბერი – SFK Group - გენერალური დირექტორი

განათლება:

2002-2004 წწ. - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უმაღლესი ბიზნეს სკოლა - ბიზნესის მართვის მაგისტრი (MBA)

1994-2000 წწ. - მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლიტოლოგიის ფაკულტეტი - პოლიტიკურ მეცნიერებათა მაგისტრი

1992-1994 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი

ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული 

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.
მოადგილეები
პირველი მოადგილე

კახაბერ საბანაძე

დაბადების თარიღი: 09.05.1980;

პროფესიული გამოცდილება:

2017 წლის მაისიდან - 2017 წლის ნოემბრამდე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრტერორისტული ცენტრის უფროსის მოადგილე;

2015-2017 წწ.- სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის, სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე;

2012 - 2014 წწ. - შპს „ნორბის“ დირექტორი;

2011 – 2013 წწ. - შპს „საქართველოს ფოსტის“ გენერალური ინსპექციის სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2010-2011 წწ. - შპს „საქართველოს ლატარიის კომპანიის“ უსაფრთხოების/კრედიტებისა და გადახდების სამსახურის უფროსი;

2008-2010 წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის უფროსის პირველი მოადგილე;

2007-2008 წწ. - საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის ოპერატიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2006-2007 წწ. - საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის ოპერატიული სამმართველოს უფროსი;

2004-2006 წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კონტრტერორისტული დეპარტამენტის საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის განყოფილების უფროსის მოადგილე;

2004 წლის მარტი-სექტემბერი - საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს, კონტრტერორისტული დეპარტამენტის საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლის სამმართველოს ოპერატიული თანამშრომელი;

2003 წელი - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინტროს, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, სტაჟიორი.

განათლება და კვალიფიკაცია:

1997-2003 წწ. - ქ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საერთაშორისო სამართლისა და ურთიერთობების ფაკულტეტი, სამართლის სპეციალობით;

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობის ფაკულტეტის დოქტორანტი;

ენები: ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი
მოადგილე

ნინო ჯავახაძე

დაბადების თარიღი: 25.03.1984

პროფესიული გამოცდილება:

2016 წლის ნოემბრიდან – 2017 წლის ნოემბრამდე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე;

2015 ნოემბერი - 2016 ნოემბერი – ეკონომიკური საბჭოს აპარატი, ეკონომიკური საბჭოს მდივნის მოადგილე;

2014 მაისი-2015 ნოემბერი – ეკონომიკური საბჭოს აპარატი, ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი;

2014 მარტი-2014 მაისი – ეკონომიკური საბჭოს აპარატი, საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის სამსახური, მრჩეველი (I კატეგორია);

2013 თებერვალი-2014 მარტი – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტი, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ურთიერთობისა და სავაჭრო მოლაპარაკებების სამმართველოს უფროსი;

2012 ივლისი-2013 თებერვალი – საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - საერთაშორისო და სავაჭრო ურთიერთობების სამსახური, მრჩეველი;

2011 ივნისი-2012 ივლისი – საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფი (სამსახური), მრჩეველი;

2010 თებერვალი-2011ივნისი – საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში მრჩეველთა ჯგუფი (სამსახური), ექსპერტი;

2009 ივლისი–2010 თებერვალი – საქართველოს მთავრობის კანცელარია, საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველთა ჯგუფი, მთავარი სპეციალისტი;

2007 სექტემბერი–2009 ივლისი – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, მთავარი სპეციალისტი;

2005 ნოემბერი–2007 სექტემბერი – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, უფროსი სპეციალისტი;

2005 აპრილი–2005 ნოემბერი – საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, ეკონომიკური ანალიზისა და პოლიტიკის დეპარტამენტი, სტაჟიორი;

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მომლაპარაკებელი ჯგუფის წევრი.

განათლება და კვალიფიკაცია:

2011 აგვისტო-2012 ივნისი – Williams College, აშშ, განვითარების ეკონომიკა, მაგისტრი;

2005–2007 წწ.– ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მაკროეკონომიკა, მაგისტრი;

2001–2005 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაკროეკონომიკა, ბაკალავრი.

ენები:ინგლისური, რუსული
მოადგილე

მერაბ მალანია

დაბადების თარიღი და ადგილი: ათას ცხრაას სამოცდათოთხმეტი წლის 5 მარტი, თბილისი

განათლება:

ათას ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი -ათას ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი წლებში. - თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი, სპეციალობა – სამართალმცოდნე, იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

29.02.2015-13.01.2016 წწ. – შსს-ს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორი;

24.02.2015-29.04.2015 წწ. – შსს-ს მიგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი;

23.01.2014-24.02.2015 წწ. – შსს-ს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი ინსპექტორი;

01.04.2013-23.01.2014 წწ. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაცვის განყოფილების უფროსი;

13.06.2002-01.04.2013 წწ. – შსს-ს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დაცვის ინსპექტორი;

22.05.2001-13.06.2002 წწ. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფის ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე;

01.11.2000-22.05.2001 წწ. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფის საბრძოლო ჯგუფის უფროსი;

28.05.1999-01.11.2000 წწ. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფის ოფიცერი;

04.06.1998-28.05.1999 წწ. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, დაცვის თანამშრომელი;

1995-1997 წწ. – სავალდებულო სამხედრო სამსახური.

ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი
მოადგილე

ლევან კაკავა

დაბადების თარიღი: 1979 წლის 28 დეკემბერი;

პროფესიული გამოცდილება:

2017 წლის აგვისტოდან - 2017 წლის ნოემბრამდე – შემოსავლების სამსახურის უფროსის მოადგილე;

2014 წლის იანვარი - 2017 წლის ივნისი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი;

2013 წლის მაისი - 2014 წლის იანვარი - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2013 წლის აპრილი - 2013 წლის მაისი - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის საბაჟო წესების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო, სამმართველოს უფროსი;

2010 წლის მაისი - 2013 წლის აპრილი - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო, სამმართველოს უფროსი;

2010 წლის აპრილი - 2010 წლის მაისი - ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო, უფროსის მოადგილე;

2007 წლის აპრილი - 2009 წლის დეკემბერი - შემოსავლების სამსახური, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამმართველო, უფროსის მოადგილე;

2005 წლის ოქტომბერი - 2007 წლის აპრილი - ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიცია, საგამოძიებო დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის და გურიის სამმართველო, უფროსის მოადგილე;

2004 წლი სექტემბერი - 2005 წლის ოქტომბერი - ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიცია, საგამოძიებო დეპარტამენტის აღმოსავლეთის საგამოძიებო სამმართველოს მე-2 განყოფილება, გამომძიებელი;

2002 წლის ივლისი - 2004 წლის სექტემბერი - შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გამომძიებელი.

განათლება და კვალიფიკაცია:

1996-2001 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოხუმის ფილიალი, ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნე;

ენები: ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ერთი შვილი
მოადგილე

ნათია მეზვრიშვილი

დაბადების თარიღი: 1985 წლის 19 აპრილი;

პროფესიული გამოცდილება:

2013 წლის დეკემბრიდან - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;

2014 წლის სექტემბრიდან - ასისტენტ-პროფესორი აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტში;

2012 წლის სექტემბრიდან - მიწვეული ლექტორი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;

2010 წლის სექტემბერი - 2015 წლის დეკემბერი - მიწვეული ლექტორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში;

2013 წლის სექტემბერი - 2013 წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, იურიდიული სამმართველოს უფროსი;

2012 წლის დეკემბერი - 2013 წლის სექტემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, სტრატეგიული განვითარების სამმართველოს უფროსი;

2010 წლის დეკემბერი - 2012 წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, შს სამინისტროს რეგიონულ ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი;

2009 წლის დეკემბერი - 2010 წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, ფინანსთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის პროკურორი;

2009 წლის აგვისტო - 2009 წლის დეკემბერი - საქართველოს მთავარი პროკურატურა, საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის პროკურორი;

2007 წლის თებერვალი - 2009 წლის აგვისტო - ძველი თბილისის რაიონული პროკურატურის პროკურორი;

2006 წლის იანვარი - 2007 წლის იანვარი - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სტაჟიორი.

განათლება და კვალიფიკაცია:

2016 წლის აგვისტო - 2017 წლის მაისი - ცინცინატის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, აშშ, ოჰაიო (მაგისტრის ხარისხი LLM);

2006 - 2008 წლები - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (მაგისტრის ხარისხი);

2002 - 2006 წლები - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი (ბაკალავრის ხარისხი).

ენები: ინგლისური, რუსული