საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


მინისტრი და მოადგილეებიმინისტრი


გიორგი მღებრიშვილი


დაბადების თარიღი და ადგილი:  9 მაისი, ათას ცხრაას სამოცდაათი წელი, ქ. თბილისი

განათლება:

ათასცხრაას ოთხმოცდაათი ათას ცხრაას ოთხმოცდა თექვსმეტი წლები, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა-სამართალმცოდნეობა.

პროფესიული გამოცდილება:

ორი ათას თხუთმეტი წლის პირველი აგვისტოდან - დღემდე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი;

ორი ათას თოთხმეტი წლის ივლისიდან ორი ათას თხუთმეტი წლის აგვისტომდე- საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრი;

ორი ათას ცამეტი წლის დეკემბრიდან ორი ათას თოთხმეტი წლის ივლისამდე - ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებული-გუბერნატორი;

ორი ათას ცამეტი წლის ნოემბრიდან ორი ათას ცამეტი წლის დეკემბრამდე- ფინანსთა სამინისტრო, სსიპ შემოსავლების სამსახური, საბაჟო დეპარტამენტის უფროსის მრჩეველი;

ორი ათას ცამეტი წლის სექტემბრიდან ორი ათას ცამეტი წლის ნოემბრამდე- შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტო, მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

ორი ათას ცამეტი წლის აპრილიდან ორი ათას ცამეტი წლის სექტემბრამდე- სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

ორი ათას თორმეტი წლის ნოემბრიდან ორი ათას ცამეტი წლის აპრილამდე- ფინანსთა სამინისტრო, სსიპ შემოსავლების სამსახური, საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი;

ორი ათას თორმეტი წლის ივლისიდან ორი ათას თორმეტი წლის ნოემბრამდე- ფინანსთა სამინისტრო, სსიპ შემოსავლების სამსახური, საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

ორი ათას თერთმეტი წლის მაისიდან ორი ათას თორმეტი წლის ივლისამდე- ფინანსთა სამინისტრო, სსიპ შემოსავლების სამსახური, საგადასახადო პრევენციის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

ორი ათას თერთმეტი წლის იანვრიდან ორი ათას თერთმეტი წლის მაისამდე- ფინანსთა სამინისტრო, სსიპ შემოსავლების სამსახური, ეკონომიკური საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის დასავლეთის პორტალის მთავარი სამმართველოს უფროსი;

ორი ათას ათი წლის იანვრიდან ორი ათას თერთმეტი წლის იანვრამდე- ფინანსთა სამინისტრო, სსიპ შემოსავლების სამსახური, ფოთის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) უფროსის მოადგილე;

ორი ათას რვა წლის ივლისიდან ორი ათას ათი წლის იანვრამდე- ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) უფროსის მოადგილე;

ორი ათას რვა წლის მარტიდან ორი ათას რვა წლის ივლისამდე- ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, რუსთავის რეგიონალური ცენტრის (საგადასახადო ინსპექცია) საბაჟო ოპერაციების დამუშავების განყოფილების უფროსი;

ორი ათას შვიდი წლის ნოემბრიდან ორი ათას რვა წლის მარტამდე- ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის საბაჟო კონტროლის განყოფილების უფროსი;

ორი ათას ოთხი წლის მარტიდან ორი ათას შვიდი წლის ნოემბრამდე- ფინანსთა სამინისტრო, ფინანსური პოლიციის გამომძიებელი;

ათას ცხრაას ოთხმოცდა თვრამეტი ორი ათას ოთხი წლები- შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გამომძიებელი;

ათას ცხრაას ოთხმოცდა ჩვიდმეტი წელი- შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი, სტაჟიორი.

ენების ცოდნა: ქართული, რუსული, ინგლისური. 

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.
მოადგილეები
პირველი მოადგილე

ბესიკ ამირანაშვილი

დაბადების თარიღი და ადგილი: 28 აგვისტო ათას ცხრაას ოთხმოცდახუთი წელი, თბილისი.

განათლება:

ორი ათას ორი - ორი ათას შვიდი წლებში. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი.

პროფესიული გამოცდილება:

01.10.ორი ათას თხუთმეტი -13.01.ორი ათას თექვსმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს აჭარის ა/რ პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი;

06.03.ორი ათას თხუთმეტი -01.10.ორი ათას თხუთმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს აჭარის ა/რ მთავარი სამმართველოს უფროსი;

10.12.ორი ათას თოთხმეტი -06.03.ორი ათას თხუთმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსი;

10.04.ორი ათას ცამეტი -10.12.ორი ათას თოთხმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსი;

05.11.ორი ათას თორმეტი -10.04.ორი ათას ცამეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს კახეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

16.09.ორი ათას თერთმეტი -05.11.ორი ათას თორმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო მთავარი სამმართველოს დუშეთის რაიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

24.06.ორი ათას ცხრა -16.09.ორი ათას თერთმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს თბილისის მთავარი სამმართველოს დეტექტივების სამმართველოს პირველი განყოფილების დეტექტივის თანაშემწე-გამომძიებელი; დეტექტივ-გამომძიებელი;

17.11.ორი ათას რვა -24.06.ორი ათას ცხრა წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს თბილისის მთავარი სამმართველოს ისანი-სამგორის სამმართველოს პოლიციის მეორე განყოფილების უბნის ინსპექტორ-გამომძიებელი;

16.05.ორი ათას რვა -17.11.ორი ათას რვა წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს თბილისის მთავარი სამმართველოს ისანი-სანგორის სამმართველოს უბნის ინსპექტორების განყოფილების უბნის ინსპექტორ-გამომძიებელი;

01.03.ორი ათას შვიდი -24.03.ორი ათას რვა წლებში. – თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის საავიაციო უშიშროების სამსახურის ინსპექტორი.

ენების ცოდნა: ინგლისური, რუსული

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი
მოადგილე-საპარლამენტო მდივანი

შალვა ხუციშვილი

დაბადების თარიღი და ადგილი: 19 აგვისტო ათას ცხრაას ოთხმოცი წელი; დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი მირზაანი

განათლება: ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი -ორი ათას ორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნის სპეციალობა;

ორი ათას თორმეტი -ორი ათას ცამეტი ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის სამაგისტრო პროგრამა;

პროფესიული გამოცდილება: ორი ათას თხუთმეტი წლის 5 აგვისტოდან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე;

ორი ათას თოთხმეტი -ორი ათას თხუთმეტი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი;

ორი ათას ოთხი -ორი ათას თოთხმეტი საქართველოს პარლამენტის იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;

ორი ათას სამი -ორი ათას ოთხი საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის წამყვანი სპეციალისტი.

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი.
მოადგილე

მერაბ მალანია

დაბადების თარიღი და ადგილი: ათას ცხრაას სამოცდათოთხმეტი წლის 5 მარტი, თბილისი

განათლება:

ათას ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი -ათას ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი წლებში. - თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი, სპეციალობა – სამართალმცოდნე, იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

29.02.15-13.01.ორი ათას თექვსმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის დირექტორი;

24.02.15-29.04.ორი ათას თხუთმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს მიგრაციის დეპარტამენტის დირექტორი;

23.01.ორი ათას თოთხმეტი -24.02.ორი ათას თხუთმეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი ინსპექტორი;

01.04.ორი ათას ცამეტი -23.01.ორი ათას თოთხმეტი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის დაცვის განყოფილების უფროსი;

13.06.ორი ათას ორი -01.04.ორი ათას ცამეტი წლებში. – შინაგან საქმეთა სამინისტრო-ს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დაცვის ინსპექტორი;

22.05.ორი ათას ერთი -13.06.ორი ათას ორი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფის ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე;

01.11.ორი ათასი-22.05.ორი ათას ერთი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფის საბრძოლო ჯგუფის უფროსი;

28.05.ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი -01.11.ორი ათასი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფის ოფიცერი;

04.06.ათას ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი -28.05.ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი წლებში. – საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, დაცვის თანამშრომელი;

ათას ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი -ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი წლებში. – სავალდებულო სამხედრო სამსახური.

ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი
მოადგილე

დავით ვარდიაშვილი

დაბადების თარიღი და ადგილი: ათას ცხრაას სამოცდაცხრა წლის 12 ოქტომბერი, თბილისი

განათლება:

ათას ცხრაას ოთხმოცდაექვსი -ათას ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი წლებში. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი/სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალობა/კვალიფიკაცია - ინჟინერ მშენებელი;

ათას ცხრაას ოთხმოცდათექვსმეტი -ორი ათასი წლებში. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი/სამართალმცოდნეობის სპეციალობა/კვალიფიკაცია - იურისტი

სამუშაო გამოცდილება:

02/ორი ათას თოთხმეტი -01/ორი ათას თექვსმეტი წლებში. – საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია /დირექტორი ფინანსურ საკითხებში;

12/ორი ათას ცამეტი -02/ორი ათას თოთხმეტი წლებში. – ქვემო ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის პირველი მოადგილე;

03/ორი ათას ცამეტი -12/ორი ათას ცამეტი წლებში. – შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“/გენერალური დირექტორის მოადგილე;

03/ორი ათას ცამეტი -12/ორი ათას ცამეტი წლებში. – სს ,,საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია“/კონსულტანტი გაზის მიწოდების საკითხებში;

12/ორი ათას თორმეტი -03/ორი ათას ცამეტი წლებში. – შემოსავლების სამსახური/მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი;

11/ორი ათას თორმეტი -12/ორი ათას თორმეტი წლებში. – სსიპ შემოსავლების სამსახური/საბაჟო გაფორმების დეპარტამენტის უფროსი;

05/ორი ათას თერთმეტი -11/ორი ათას თორმეტი წლებში. – სსიპ შემოსავლების სამსახური/მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

01/ორი ათას თერთმეტი -05/ორი ათას თერთმეტი წლებში. – სსიპ შემოსავლების სამსახური/აუდიტის დეპარტამენტის დასავლეთ საქართველოს ბიუროს უფროსის მოადგილე;

07/ორი ათას ათი -01/ორი ათას თერთმეტი წლებში. – სსიპ შემოსავლების სამსახური/შიდა ქართლის და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონალური ცენტრის უფროსი;

06/ორი ათას ათი -07/ორი ათას თორმეტი წლებში. – სსიპ შემოსავლების სამსახური/იმერეთის რეგიონალური ცენტრის უფროსის მოადგილე;

10/ორი ათას ცხრა -07/ორი ათას ათი წლებში. – შპს „საქართველოს ნავთობის და გაზის სერვისული კომპანია“/გენერალური დირექტორი;

10/ორი ათას ცხრა -07/ორი ათას ათი წლებში. – შპს „კაპ-სერვისი“/გენერალური დირექტორი;

10/ორი ათას ცხრა -07/ორი ათას ათი წლებში. – შპს „საქგეოსერვისი“/გენერალური დირექტორი;

02/ორი ათას ცხრა -10/ორი ათას ცხრა წლებში. – შემოსავლების სამსახური/კახეთის რეგიონალური ცენტრის უფროსი;

11/ორი ათას რვა -02/ორი ათას ცხრა წლებში. – შემოსავლების სამსახური/მსხვილ გადამხდელთა ინსპექციის უფროსის მოადგილე;

11/ორი ათას შვიდი -11/ორი ათას რვა წლებში. – სახელმწიფო ნავთობის კომპანია სს „თელეთის ნავთობის კომპანია“ (ყოფილი სს „საქნავთობი“) /გენერალური დირექტორი;

08/ორი ათას შვიდი -11/ორი ათას შვიდი წლებში. – შპს „იორის ველი ნავთობი და გაზი“/გენერალური დირექტორი;

06/ორი ათას შვიდი -07/ორი ათას შვიდი წლებში. – შპს „ნავთობის და გაზის კორპორაცია“/გენერალური დირექტორის მრჩეველი;

07/ორი ათას ექვსი -07/ორი ათას შვიდი წლებში. – მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია/უფროსის მოადგილე;

04/ორი ათას ოთხი -06/ორი ათას ექვსი წლებში. – მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია/სამმართველოს უფროსი;

10/ორი ათას ორი -03/ორი ათას ოთხი წლებში. – მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია/სამმართველოს უფროსის მოადგილე;

04/ათას ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი -10/ორი ათას ორი წლებში. – მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია/სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექტორი;

02/ათას ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი -03/ათას ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი წლებში. – შპს „გრუნაუ გეო ინდასტრი სერვისი“/ტექნიკური დირექტორი;

01/ათას ცხრაას ოთხმოცდაჩვიდმეტი -02/ათას ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი წლებში. – ტრანსპორტის სამინისტრო სახაზინო საწარმო „ტრანსკონსალტინგი“/ დირექტორის მოადგილე;

12/ათას ცხრაას ოთხმოცდათხუთმეტი -01/ათას ცხრაას ოთხმოცდათექვსმეტი წლებში. – საქართველოს პარლამენტი/ წამყვანი სპეციალისტი;

09/ათას ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი -12/ათას ცხრაას ოთხმოცდათორმეტი წლებში. – ქ. თბილისის მერია/ წამყვანი სპეციალისტი;

09/ათას ცხრაას ოთხმოცდათერთმეტი -10/ორი ათას სამი წლებში. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/ასისტენტი

კვალიფიკაცია:

ორი ათას რვა - დიდი ბრიტანეთის „Confidence Energy“ კომპანია, ხმელთაშუაზღვისა და სამხრეთ ევროპის ბაზრებზე ნავთობითა და ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა;

ორი ათას რვა - დიდი ბრიტანეთის ნავთობის ინსტიტუტი „ Energy“ - საერთაშორისო ნავთობინდუსტრიის განვითარება;

ორი ათას ექვსი - საგადასახადო რეფორემების ხელშემწყობი პროექტი - სახელმწიფო ფინანსები;

ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი - ბარენცის ჯფუფი - საგადასახადო სისტემა მინიჭებული წოდებები:

ორი ათას თერთმეტი - საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ კორესპოდენტი;

ორი ათას შვიდი - საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი;

ორი ათას ექვსი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი;

ორი ათას ხუთი - დოცენტის სამეცნიერო პედაგოგიური წოდება;

ორი ათას ოთხი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი;

ორი ათას სამი - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.

ენების ცოდნა: ინგლისურ და რუსულ ენებს

ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი