საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


სამინისტროს სტრუქტურა

მინისტრი

მინისტრის მოადგილეები

ქვედანაყოფები

სამინისტროს ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)

გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)

საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტი

საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი

ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი

ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიურო საქართველოში (დეპარტამენტი)

სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

ეკონომიკური დეპარტამენტი

ლოჯისტიკის დეპარტამენტი

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

კვლევის და განვითარების დეპარტამენტი

იურიდიული დეპარტამენტი

სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი

მიგრაციის დეპარტამენტი


ტერიტორიული ორგანოები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დეპარტამენტი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დეპარტამენტი

ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტი

მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტი

შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი

ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტი

კახეთის პოლიციის დეპარტამენტი

სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტი

იმერეთის რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი

გურიის პოლიციის დეპარტამენტი

სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტი


საქვეუწყებო დაწესებულება

საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია


სსიპ-ები

შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

დაცვის პოლიცია

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური

სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო

112

საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო (დეპარტამენტი)