საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო


ოპერატიული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი